Logistyka

Moduł Logistyka w systemie Microsoft Dynamics AX pozwala elastycznie zarządzać zapasami i zaopatrzeniem zgodnie z potrzebami firmy. Dostępne są funkcje obsługujące prognozowanie, klasyfikowanie i śledzenie zapasów, które umożliwiają także efektywne tworzenie specyfikacje BOM i zarządzanie nimi. Informacje wymieniane są z wieloma innymi obszarami funkcjonalnymi systemu, takimi jak produkcja, planowanie główne, handel, finanse i CRM. W rezultacie następuje doskonałe dopasowanie logistyki do pozostałych obszarów działalności firmy.

Korzyści:

  • Dopasowanie dostaw do popytu klientów umożliwia optymalizację poziomu zapasów.
  • Szczegółowe informacje o zapasach i funkcje śledzenia towarów pozwalają lepiej zarządzać zapasami.
  • Elastyczne opcje zarządzania specyfikacjami BOM ułatwiają planowanie zapotrzebowań materiałowych.
  • Graficzny konstruktor BOM umożliwia szybkie i łatwe tworzenie specyfikacji BOM.

Dedykowane dostosowania

Obsługa Urządzeń Mobilnych (czytników kodów kreskowych, RFID, kolektorów danych)
Aplikacja AMF (AX Mobile Framework) udostępnia wszystkie funkcje systemu Microsoft Dynamics AX niezbędne do obsługi i rejestracji czynności produkcyjnych i magazynowych na ekranie terminala przenośnego.

Charakterystyka Modułu Logistyka

w Microsoft Dynamics AX

Optymalizacja poziomu zapasów

Moduł Logistyka oferuje zaawansowane funkcje prognozowania obsługujące planowanie długoterminowe, dzięki którym można optymalizować poziom zapasów. Na podstawie towarów i okresów możliwe jest tworzenie prognoz sprzedaży i zakupów. Można także symulować różne przyszłe scenariusze przy użyciu dowolnej liczby modeli prognoz. Prognozy dotyczące towarów można przekazywać do prognozy księgi głównej, aby szybko przewidywać przepływy pieniężne.

Szybkie i łatwe tworzenie specyfikacji BOM

Graficzny konstruktor BOM stanowi pakiet do tworzenia specyfikacji BOM i zarządzania nimi za pomocą techniki przeciągania i upuszczania. Znajome, przyjazne dla użytkownika środowisko ułatwia i przyspiesza tworzenie specyfikacji BOM za pomocą graficznej struktury drzewa. W konstruktorze BOM są wyświetlane wszystkie poziomy i składniki BOM. Odpowiednie towary można przeciągać z tabeli zapasów i upuszczać w specyfikacji BOM.
W konstruktorze BOM jest również wyświetlana marszruta bieżącej specyfikacji BOM, dzięki czemu można przeciągać towary ze specyfikacji do operacji należących do marszruty, gdzie będą one wykorzystywane. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać większą dokładność obliczeń czasu realizacji podczas planowania produkcji za pomocą modułu Planowanie główne w systemie Microsoft Dynamics AX.

Szczegółowe informacje o zapasach

Wymiary magazynowe to zaawansowane narzędzie służące do klasyfikacji zapasów według charakterystyk magazynowania i towarów, pozwalające w dowolnej chwili uzyskać szczegółowy przegląd zapasów. System umożliwia śledzenie towarów przy użyciu numerów partii i numerów seryjnych. Dokumenty dotyczące towarów można wyświetlać przy użyciu prostej graficznej struktury drzewa z dowolnego miejsca w systemie. W każdej chwili można uzyskać bezpośredni dostęp do informacji dotyczących miejsca użycia towarów i ich położenia.

Elastyczne opcje zarządzania BOM

Moduł Logistyka pozwala zarządzać specyfikacjami BOM w efektywny i elastyczny sposób, co zapewnia uzyskiwanie bardzo dokładnych informacji o kosztach i wymaganiach materiałowych.
Formuły dotyczące poszczególnych składników umożliwiają efektywne zarządzanie czterdziestoma poziomami BOM i obliczanie dokładnego zużycia surowców. Dla każdego poziomu BOM można przeprowadzać kalkulacje cen przy użyciu kosztów własnych w celu uzyskania dokładnych i szczegółowych informacji dotyczących cen, aktualizowanych w obrębie całego systemu. Większą elastyczność można uzyskać, tworząc dodatkowe wersje BOM. Daty wersji poszczególnych BOM pozwalają określać ważność wersji. W dowolnej chwili można uzyskać dostęp do poprzednich wersji BOM i z nich korzystać.