Utrzymanie ruchu

mipCMMS (Computerised Maintenance Management Systems)

Ciągle rosnące globalne współzawodnictwa oraz postęp technologiczny, stanowią największe wyzwania, wywierające nieustającą presję na Działy Utrzymania Ruchu, których głównym celem jest zapewnienie ciągłości pracy na najwyższym poziomie.

Sprawność urządzeń ma znaczny wpływ na sprawność i wydajność zakładu przemysłowego, przekładając się wprost na rentowność całego przedsiębiorstwa.

'mipCMMS' – to specjalizowany system informatyczny przeznaczony do wsparcia szeroko rozumianego Utrzymania Ruchu w firmach produkcyjnych.

System 'mipCMMS' został przygotowany w oparciu o standardy TPM (Total Productive Maintenance) – czołowego globalnego systemu produktywnego utrzymania maszyn i urządzeń, którego celem jest maksymalizacja ich efektywności. TPM jest kompletnym systemem obejmującym wszystkie aspekty przez cały okres życia maszyny.

Celem wdrożenia systemu 'mipCMMS' jest wypracowanie takich usprawnień w systemie utrzymania ruchu, aby osiągnąć: zero usterek maszyn, zero produkcji braków, zero wypadków przy pracy.

Wśród funkcji realizowanych przez system 'mipCMMS' znajdują się:

 • zarządzanie rejestrem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia,
 • planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych wyposażenia,
 • zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją,
 • rejestracja zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego w tym awarie/remonty/przeglądy itp.,
 • zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu w tym harmonogramem pracy,
 • wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu np. dużych remontów komponentów,
 • wsparcie dla planowania i realizacji budżetów w utrzymaniu ruchu,
 • zarządzanie magazynami części i akcesoriów dla potrzeb SUR (Służby Utrzymania Ruchu),
 • analiza i ocena działań w obszarze utrzymania ruchu.

Realizowane procesy

System 'mipCMMS' umożliwia pełną integrację (na wszystkich płaszczyznach) z systemem ERP

Produkcja - dostępności zasobów,
Projekty - ewidencja i kontrola kosztów,
Zakupy - planowanie zakupów materiałów i części zamiennych,
Zapasy - ewidencja stanów i rejestracja zużycia materiałów,
Dostawcy - rozrachunki z serwisami zewnętrznymi,
Kadry i Płace - zarządzanie personelem SUR.

 

Podstawowy proces realizowany przez system 'mipCMMS':

KPI

Podstawowe KPI wykorzystywane w 'mipCMMS':

 

 • OEE - Overall Equipment Effectiveness
  Całkowita Efektywność Wyposażenia
 • MTBF - Mean Time Between Failures
  Niezawodność – średni czas między awariami
 • MTTR - Mean Time To Repair
  Średni czas naprawy

 

Poziomy Utrzymania Ruchu

Poziomy utrzymania ruchu realizowane przez system 'mipCMMS':

PODSUMOWANIE

Głównym efektem wdrożenia 'mipCMMS' jest znaczące zwiększenie efektywności posiadanego sprzętu jak również zmniejszenie ilości awarii, braków i nieplanowej obsługi maszyn.

Bardzo istotną korzyścią jest eliminacja, a przynajmniej znaczne ograniczenie, mikroprzestojów będących dużym problemem w efektywnym wykorzystaniu dostępnego czasu pracy maszyn,.

Wszystko to w konsekwencji pozwoli Ci przyczynić się do zwiększenia zysków firmy.