Energetyka

CRM - mipEnergetyka

Microsoft Dynamics 365 wzbogacony o dodatkowe funkcjonalności oraz zakresy danych charakterystyczne dla obsługi strategicznego klienta sektora energetycznego. System udostępnia pełny zakres danych koniecznych do szybkiej obsługi i wsparcia procesu ofertowania dla klienta strategicznego. Pozwala również na import z zewnętrznych źródeł danych. W standardowej wersji wyposażony jest w mechanizmy do importu danych dotyczących punktów poboru energii, okresowego zużycia, faktur klienta (w formacie PDF jak i określonych wartości), pism windykacyjnych. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu dowolnego zakresu danych w celu zasilenia zewnętrznych systemów. W standardzie znajduje się mechanizm umożliwiający eksport listy potencjalnych klientów do systemu CallCenter oraz odzwierciedlenie złożonej struktury organizacji klienta. Możliwe jest określenie klienta nadrzędnego (płatnika) oraz wielu klientów podrzędnych (opisujących oddziały organizacji). Każdy z oddziałów jak i podpięte pod niego punkty poboru energii mogą znajdować się w innych regionach. Powiązana struktura umożliwia określenie rzeczywistej wartości zużycia dla tak rozproszonego klienta.

W ramach "Pakietu energetycznego"

zostały zaimplementowane następujące funkcjonalności podzielone na obszary tematyczne:

REJESTRACJA I BILLINGI

 • Komunikacja pomiędzy internetowymi formularzami znajdującymi się na stronie www a systemem Dynamics 365
 • Pełna integracja z systemami billingowymi z rozbiciem zużycia energii na poszczególne PPE (Punkty Poboru Energii)i inne.
 • Informacje o bieżących taryfach, podłączeniach, historii obsługi.

SPRZEDAŻ I PROCES SPRZEDAŻY

 • Integracja z zewnętrznymi danymi danych.
 • Profilowane procesy sprzedaży.
 • Obsługa procesu przetargów.
 • Rozpoczynanie procesów sprzedaży z zewnętrznymi danymi.
 • Logowanie zmian na obiektach.
 • Rozliczanie handlowców z zadań sprzedażowych w wielu kategoriach z rejestrowaniem historii.
 • Integracja z systemami CallCenter.
 • Wielowariantowe ofertowanie.
 • Kampanie marketingowe.
 • Rejestracja ofert konkurencji.

UŁATWIENIA DOSTĘPU

W związku z mnogością przechowywanych danych modyfikacje polegające na takim przeprojektowaniu systemu, aby tylko najważniejsze informacje znajdowały w głównym widoku, natomiast do pozostałych zapewniony był intuicyjny dostęp.

Dostosowania obejmują także zastosowanie pełnego fachowego nazewnictwo z branży energetycznej takie jak np. proces Kompensacji Mocy Biernej itd.

Dla ułatwienia dostępu do danych stworzone zostały specjalne raporty:

 • Średnie zużycie dla konkretnego punktu poboru energii.
 • Średnie zużycie dla konkretnej grupy punktów poboru energii.
 • Zużycie według regionów.
 • Zużycie według taryf.
 • Raporty dotyczące wybranych wartości w określonych okresach czasu.

ZALETY:

 1. Płynne tworzenie ofert dla klientów.
 2. Podgląd podstawowych (numery telefonu, adresy) i zaawansowanych danych (zużycie energii, parametry techniczne) na temat klienta w jednym miejscu.
 3. Raportowanie i prognozowanie przyszłych przychodów na podstawie otwartych i zamkniętych ofert dla klientów.
 4. Monitorowanie procesu sprzedaży - szansa sprzedaży i lejek sprzedażowy.
 5. Prowadzenie procedury udziału w przetargach publicznych na zakup energii.
 6. Rejestrowanie zainteresowania klientów za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronie WWW.
 7. Organizowanie kampanii marketingowych dla potencjalnych i obecnych klientów.
 8. Śledzenie i rejestrowanie działań oraz ofert firm konkurencyjnych.
 9. Planowanie kalendarza działań związanych z klientami, monitorowanie płatności klientów.
 10. Generowanie w MS Word dokumentów na podstawie obowiązujących w firmie szablonów.
 11. Delegowanie zadań pracownikom przez swoich przełożonych.
 12. Integracja z systemami bilingowymi.

ZAKRES INTEGRACJI:

'mipEnergetyka' współpracuje z MS Excel, MS Word, MS Outlook, stronami WWW, systemami klasy ERP oraz systemami billingowymi.