Firmy produkcyjne

System Microsoft Dynamics AX oferuje szeroki wachlarz funkcji dedykowanych specjalnie dla firm produkcyjnych zarówno dla produkcji jednostkowej, seryjnej czy podzielonej na partie.

Moduł Produkcja w systemie Microsoft Dynamics AX umożliwia wgląd w czasie rzeczywistym w informacje dotyczące produkcji, pomagając zwiększyć efektywność i rentowność produkcji oraz zredukować koszty ogólne.

Korzyści:

  • Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania
  • Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w celu zapewnienia optymalnej wydajności
  • Śledzenie postępu produkcji i łatwe wprowadzanie zmian pozwala zwiększyć efektywność produkcji i zmniejszyć koszty
  • Moduł Produkcja w systemie Microsoft Dynamics AX obejmuje trzy mniejsze składniki: Produkcja I — zawiera podstawowe funkcje produkcyjne służące do obsługi przepływu materiałów; Produkcja II — umożliwia planowanie i realizację marszrut, operacji oraz przybliżone planowanie zdolności produkcyjnych; Produkcja III — zawiera funkcje planowania produkcji za pomocą wykresów Gantta, funkcje zarządzania zleceniami oraz narzędzia szczegółowego planowania produkcji.

Dedykowane dostosowania

Obsługa Urządzeń Mobilnych (czytników kodów kreskowych, RFID, kolektorów danych)

Aplikacja AMF (AX Mobile Framework) udostępnia wszystkie funkcje systemu Microsoft Dynamics AX niezbędne do obsługi i rejestracji czynności produkcyjnych i magazynowych na ekranie terminala przenośnego.

 

Konstruktor Produktów

Konstruktor Produktów służy do zintegrowanego zarządzania tworzeniem, analizą oraz modyfikacją struktury konstrukcyjno-technologicznej (grupa/podgrupa/wariant) wytwarzanego lub dopiero projektowanego produktu.

CHARAKTERYSTYKA MODUŁU PRODUKCJA

W MICROSOFT DYNAMICS AX

Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi

Moduł Produkcja pozwala elastycznie zarządzać zasobami produkcyjnymi firmy, a tym samym wykorzystywać je w sposób zapewniający maksymalną zyskowność. Zlecenia produkcyjne mogą być tworzone na podstawie ofert pochodzących z planowania głównego lub niezależnie od nich, a moduł Produkcja pomaga w efektywny sposób zarządzać specyfikacjami BOM. Dzięki wykorzystaniu funkcji przybliżonego planowania zdolności produkcyjnych można uzyskiwać szybki i wiarygodny przegląd zasobów produkcyjnych potrzebnych do zaspokojenia popytu klientów, uwzględniając przy tym ograniczone lub nieograniczone (nieskończone) zdolności produkcyjne i zasoby materiałowe. Można także w elastyczny sposób planować procesy produkcyjne wstecz lub w przód od dowolnej daty.

Zasoby produkcyjne, takie jak urządzenia, pracownicy, narzędzia i podwykonawcy, można definiować jako gniazda robocze i przypisywać do wydziałów produkcyjnych. Planowanie może odbywać się na różnych poziomach szczegółowości: planowanie operacji dla wydziałów produkcyjnych i planowanie zleceń dla poszczególnych gniazd roboczych. Maksymalną elastyczność planowania można uzyskać po określeniu, czy dla danego gniazda roboczego lub wydziału powinny być używane ograniczone, czy nieograniczone zdolności produkcyjne.
Szczegółowe planowanie zdolności produkcyjnych pozwala na określenie „najlepszego dopasowania” gniazda roboczego do określonej operacji i automatyczny wybór gniazda roboczego z najkrótszym czasem realizacji. Opcja wyboru następnej najlepszej alternatywy pozwala skrócić czas oczekiwania na dostępność gniazda roboczego.
Zwiększenie efektywności produkcji

Możliwość tworzenia międzygrupowych powiązań między zasobami, które mogą obsługiwać to samo zadanie, pozwala zminimalizować czasy realizacji, zapewniając tym samym najbardziej efektywne planowanie. Można także skrócić czas konfiguracji gniazd roboczych, używając definiowanych właściwości w celu zapewnienia współbieżnego planowania operacji, które wymagają tych samych ustawień gniazd roboczych. Dostępne są również zaawansowane funkcje planowania sekwencji produkcji i wąskich gardeł, pozwalające skrócić czasy konfiguracji i tworzyć ścisłe, kontrolowane plany. Dzięki wykorzystaniu przepływu materiałów i planowania materiałowego, moduł Produkcja umożliwia obsługę podzlecania całych lub częściowych zleceń produkcyjnych.

Łatwiejsze monitorowanie kosztów produkcji

W module Produkcja dostępne są elastyczne opcje rejestrowania informacji dotyczących zdolności produkcyjnych i zużycia materiałów. Zużycie materiałów i koszty produkcji można rejestrować przed realizacją produkcji (z wyprzedzeniem), przy użyciu danych bazowych, lub rejestrować rzeczywiste zużycie w trakcie produkcji. Zużycie materiałów i surowców oraz koszty produkcji są automatycznie przesyłane do Księgi Głównej, co zapobiega konieczności ręcznego wprowadzania danych i umożliwia porównanie rzeczywistych kosztów produkcji z szacowanymi.

Wgląd w czasie rzeczywistym w dane produkcyjne

Moduł Produkcja umożliwia przeglądanie wszystkich informacji potrzebnych do efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi, z uwzględnieniem planowanych zleceń produkcyjnych, czasów rozpoczęcia produkcji, obciążenia zdolności produkcyjnych, dat dostawy i dostępności materiałów. Szczegółowe monitorowanie zleceń zapewnia przejrzyste zestawienie działań poszczególnych gniazd roboczych w ciągu dnia i możliwość uzyskiwania dostępu do informacji dotyczących wydajności produkcji na potrzeby jej planowania.
Wykres Gantta do planowania produkcji pozwala przeglądać harmonogram produkcji w czasie rzeczywistym i w formie graficznej, a także dokonywać codziennych, bieżących zmian w celu zoptymalizowania przepływu procesów produkcyjnych. Przy użyciu wykresu Gantta można łatwo planować zmiany zarówno w obrębie, jak i między różnymi gniazdami i stanowiskami roboczymi, używając prostej funkcji przeciągania i upuszczania. Konsekwencje dokonanych zmian procesów produkcyjnych są możliwe do zaobserwowania w czasie rzeczywistym.

Zwiększenie wydajności dzięki elastycznym marszrutom

Dla każdej operacji można wybrać marszrutę najlepszą w danym dniu. Możliwe jest również konfigurowanie i obsługa różnych wersji marszrut, w tym marszrut sieciowych, które pozwalają ominąć wąskie gardła i zmaksymalizować wydajność produkcji. Marszruty mogą być przydzielane automatycznie przez system (przy użyciu daty i/lub ilości) albo ręcznie.

Moduł Produkcja dostarcza różnorodnych informacji o operacjach składających się na marszruty produkcyjne, umożliwiając przegląd używanych gniazd roboczych oraz wymaganego czasu przezbrojenia, czasu uruchomienia i czasu transportu dla każdej operacji. Na poziomie każdej operacji można także określać ilość braków (towarów wadliwych) oraz obliczać spodziewany czas trwania.