Projekty budowlane

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BUDOWLANYMI

Każdy kierownik projektu wie jak istotne jest mieć na bieżąco aktualną informację o statusie prac w danym etapie, maksymalnie wcześnie wiedzieć o zagrożeniu terminu ich wykonania oraz jaki wpływ ma przesunięcie zadania lub etapu na całość realizacji projektu.

CMC w prosty sposób wykorzystując wykres Ganta pokazuje na bieżąco aktualny stan projektu – zarówno z pozycji wykonawcy poszczególnego etapu jak i inwestora.

Twórz szablony i efektywnie je wykorzystuj w kolejnych projektach kontroluj wykonanie poszczególnych zadań.

Śledź zagrożenia oraz weryfikuj budżet w każdym projekcie dbając o płynność i terminowość prac.

ORGANIZACJA I KONTROLA WYKONANIA ZADAŃ

Codzienna praca wymaga planowania. Aby móc efektywnie pracować trzeba wiedzieć na jakim etapie jesteśmy, co zostało wykonane a co jeszcze przed nami. Uporządkowanie pracy wymaga od osób nadzorujących wyznaczania określonych zadań wraz z terminem ich wykonania oraz przyporządkowanie osoby za nie odpowiedzialnej.

CMC pokaże Ci jak szybko i intuicyjnie można wyznaczać prace i kontrolować ich realizację. Jak śledzić ich postęp i mieć kontrolę nad terminowością ich wykonania.

REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW

Jak zapanować nad komunikacją z wykonawcą, podwykonawcami, dostawcami? Jak uspójnić i ustrukturyzować obieg dokumentów w projekcie? Jak efektywnie je udostępnić wszystkim zainteresowanym w jednolitym formacie tak, aby można było łatwo i skutecznie je uzupełniać, porównywać ich zawartość oraz wspólnie na nich pracować?

CMC to platforma, która umożliwia skuteczne zarządzanie dokumentacją w projekcie budowlanym.

Repozytorium dokumentów umożliwi Ci współdzielenie najlepszych praktyk, możesz udostępnić dokumenty swoim wykonawcom, lub podwykonawcom. Oferujemy Ci dostęp do dokumentów w jednym miejscu, on-line w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

KONTO BUDOWY

W dobie kryzysu szczególnie istotne wydaje się bieżące monitorowanie stanu finansowego każdego przedsięwzięcia. CMC w syntetyczny sposób za pomocą konta budowy umożliwia kontrolę finansową przedsięwzięcia.

Zaplanuj budżet wszystkich prac, śledź wykonanie i rozliczenie wg dowolnych kategorii kosztowych.

Śledź rozliczenia z dostawcami i podwykonawcami.

Każda inwestycja budowlana wymaga wprowadzenia i kontroli wykonania planu rzeczowo-finansowego. CMC umożliwi Ci kontrolę zdefiniowanych kategorii na etapie tworzenia budżetu i rejestracji faktycznego zużycia na dowolnym zdefiniowanym poziomie, na każdym etapie projektu.

PLATFORMA KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY Z PODWYKONAWCAMI

Skuteczne wyznaczanie zadań i koordynacja ich wykonania jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla projektu, który ma zakończyć się w planowanym czasie i w budżecie.

Wszelkie prace oraz ustalenia co do ich realizacji najlepiej uzgadniać i potwierdzać tak, aby dla zaangażowanych stron było czytelne jakie zadania są do wykonania, ich zakres, termin oraz budżet.

Skuteczne monitorowanie postępów prac oraz reakcje na problemy w trakcie ich realizacji może znacząco wpłynąć na projekt i jego szczęśliwy finał.

CMC zapewnia platformę, gdzie w jednym miejscu możemy przydzielać i monitorować statusy zadań współpracownikom dla wszystkich prowadzonych projektów.

PORTAL WYBORU I OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ OD DOSTAWCÓW

Jak szybko i dobrze wybrać dostawcę lub kooperanta?

Jak szybko uzyskać informację o jego wiarygodności w oparciu o realizacje poprzednich zamówień? Jak na bieżąco kontrolować proces dostawy, monitorować terminowość etapów zamówienia oraz szybko i efektywnie zatwierdzać płatności?

CMC dostarcza portal, w którym możesz skutecznie zarządzać współpracą z dostawcami. Zacznij pracować i uzupełniać ich bazę już dziś tak, aby nie mieć problemów z podejmowaniem właściwych decyzji jutro.