Logistyka i magazynowanie

Dwie najważniejsze z cech systemu logistycznego to:

  • wysoki stopień spójności jego podsystemów (zaopatrzenia, produkcji, transportu, magazynowania i zbytu),
  • elastyczność czyli umiejętność szybkiego reagowaniem na wpływ nieustannie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego.

Doskonałymi narzędziami spełniającym obydwie te cechy są dedykowane moduły i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX.

Logistyka

Moduł Logistyka w systemie Microsoft Dynamics AX pozwala elastycznie zarządzać zapasami i zaopatrzeniem zgodnie z potrzebami firmy. Dostępne są funkcje obsługujące prognozowanie, klasyfikowanie i śledzenie zapasów, które umożliwiają także efektywne tworzenie specyfikacje BOM i zarządzanie nimi. Informacje wymieniane są z wieloma innymi obszarami funkcjonalnymi systemu, takimi jak produkcja, planowanie główne, handel, finanse i CRM. W rezultacie następuje doskonałe dopasowanie logistyki do pozostałych obszarów działalności firmy.

Zarządzanie Magazynem

Moduł Zarządzanie Magazynem w systemie Microsoft Dynamics AX umożliwia elastyczne zarządzanie procesami magazynowymi i ich kontrolowanie, oraz pomaga zoptymalizować te procesy zgodnie z potrzebami firmy. Mając lepszy wgląd w informacje o zapasach i dysponując wydajniejszymi narzędziami zarządzania magazynem, można zwiększyć stopień zadowolenia klientów i zmniejszyć koszty własne.

Dedykowane dostosowania

Obsługa Urządzeń Mobilnych (czytników kodów kreskowych, RFID, kolektorów danych)

Aplikacja AMF (AX Mobile Framework) udostępnia wszystkie funkcje systemu Microsoft Dynamics AX niezbędne do obsługi i rejestracji czynności produkcyjnych i magazynowych na ekranie terminala przenośnego.