Windykacja

CRM - 'mipWindykacja'

Wzrost niezapłaconych zobowiązań to problem coraz częściej pojawiający się w działalności wielu instytucji. Doprowadzenie do odzyskania należności to niejednokrotnie proces długotrwały i skomplikowany, na który może się składać postępowanie upominawcze, sądowe lub egzekucja komornicza. Pracownicy działów windykacji często nie nadążają z terminową realizacją zadań, bądź błędnie klasyfikują sprawy przez co krążą one pomiędzy różnymi departamentami, a co w konsekwencji doprowadza do utraty części możliwych do odzyskania wierzytelności, bądź odzyskujemy je, ale z dużym opóźnieniem i przy większym nakładzie środków.

 

Aby zautomatyzować i usprawnić proces windykacji powstało oprogramowanie wspierające kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami,

które automatyzuje postępowanie upominawcze oraz usprawnia postępowanie sądowe i egzekucyjne.

Import danych:

 

 • Formaty przesyłania danych
 • Aktualizacja danych o zobowiązaniach
  • Identyfikator
  • Numer faktury
 • Identyfikacja dłużnika
  • Numer płatnika
  • PESEL
  • Nr PPE

 

Klasyfikacja:

 

 • Dłużnika
  • Saldo zadłużenia (inne zobowiązania)
  • Średnie opóźnienie płatności
  • Preferowana akcja
  • Status dłużnika
 • Zobowiązania
  • Przedawnienie płatności
  • Status zobowiązania
  • Wysokość kwoty
 • Aktualizacja stanu dłużnika
 • Przydzielenie odpowiedniego trybu windykacji (A-F)
 • W przypadku zobowiązań przedawnionych tryb specjalny (F)
 • Aktualizacja danych dłużnika (saldo zadłużenia, status dłużnika, średnia ilość opóźnienia)
 • Rozpoczęcie procedury.

 

Działania:

 

 • Zwłoka systemowa w terminie - analiza średniej ilości dni opóźnienia płatności na podstawie danych historycznych (analiza spłat historycznego zadłużenia) i opóźnienie windykacji.
 • Preferowana akcja - analiza po jakiej akcji najczęściej nastąpiła spłata zadłużenia i rozpoczęcie od niej procesu windykacji.
 • Operacje masowe:

 

 • Zbiorcza wysyłka wiadomości e-mail (szablony zdefiniowane w systemie)
 • Integracja zewnętrzną bramką sms (zbiorcze wysyłanie wiadomości sms)
 • Moduł wsparcia windykacji telefonicznej (kolejki rozmów, automatyzacja przepływów danych)
 • Korespondencja seryjna (generowanie dokumentów pdf na bazie szablonów oraz przygotowanie do wysyłki)
 • Eksport do aplikacji E-Sąd (wsparcie składania pozwów masowych).

Eksport do E-Sąd:

Integracja z aplikacją e-sąd:

 • Eksport do formatu e-sąd bezpośrednio z systemu
 • Dla małego odbioru możliwy eksport automatyczny
 • Dla klientów wielkiego odbioru lub instytucjonalnych dodatkowa opcjonalna weryfikacja
 • Kontrola poprawności danych i raporty o brakach.

Obsługa procesowa:

Raporty:

 

 • Kreator raportów
 • Definiowane widoki
 • Zaawansowane wyszukiwanie, filtrowanie po:
  • datach (długości procesu windykacyjnego, data rozpoczęcia, zakończenia)
  • kwotach (zakres kwot, mniejsze od, większe od)
  • fazach (aktualna faza windykacji, faza kończąca windykacje)
  • klientach (indywidualni, mały odbiór, wielki odbiór).
 • Eksport do programu Excel

 

Dostęp do systemu:

 • System uprawnień oparty na rolach zabezpieczeń (poziomy dostępu prawnik, pracownik biura regionalnego itp.)
 • Panel dla operatora windykacji telefonicznej – dostęp do wybranych danych
 • Panel www dla dłużnika – identyfikacja po wewnętrznym numerze sprawy poprzez stronę www.