Praca grupowa

Platforma wspomagająca pracę grupową Workflow / BPM / Obieg Dokumentów

Szybki dostęp do informacji i jej obiegu jest dziś uważany za kluczowy czynnik wpływający na wzrost konkurencyjności. Natomiast wzrost efektywności pracy zespołowej może bez wątpienia wpłynąć na efektywność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Od tego czy obieg informacji pomiędzy pracownikami przebiega płynnie i bez opóźnień, zależy prawidłowe działanie całej organizacji.

Aby usprawnić pracę grupową w Twojej firmie proponujemy platformę wykorzystującą sprawdzone rozwiązania, gwarantujące wydajną i bardziej efektywną pracę – Alfresco.

Alfresco jest wiodącym rozwiązaniem open-source klasy Enterprise Content Management. Łączy w sobie innowacyjność i otwartość open-source ze stabilnością oraz skalowalnością platformy klasy enterprise.

Korzyści biznesowe:

 • Zminimalizowanie czasu i wysiłku pracy oraz zwiększenie jej efektywność i wydajności,
 • Ograniczenie ponoszonych kosztów,
 • Poprawa komunikacji wewnątrz firmy,
 • Możliwość dynamicznej zmiany nieefektywnych procedur w celu maksymalizacji ich skuteczności,
 • Określony zakres obowiązków każdego z pracowników,
 • Bieżące raportowanie o rzeczywistym przebiegu procesów ich stanie i terminach,
 • Wyeliminowanie błędów poprzez pełną automatyzację procesów w firmie,
 • Pełna współpraca z innymi systemami.

Opis funkcjonalności

Zarządzanie Dokumentami

 • Alfresco zapewnia organizacji wszystkie usługi niezbędne do tworzenia, konwertowania, wersjonowania, publikowania, udostępniania, zarządzania oraz dzielenia dokumentów w wersji elektronicznej.
 • Alfresco oferuje możliwość wyszukiwania i związków i zależności występujących pomiędzy dokumentami.
 • Wbudowane narzędzie zarządzania danymi i przekształcania danych umożliwia przekształcanie danych do wymaganych formatów np. Word do PDF, html lub Flash.
 • Zintegrowane przepływy pracy dają możliwość pełnej kontroli nad cyklem życia dokumentu, zarządzaniem oraz przebiegiem procesów.
 • Szablony prezentacji, widoki oraz kokpity managerskie zapewniają personalizowane raporty dostępne w czasie rzeczywistym.
 • Zarządzania cyklem życia dokumentu pozwala osobom z różnych wydziałów firmy, oddziałów oraz regionów pracować razem i wspierać wszystkie procesy mające związek z dokumentem poprzez cały cykl jego życia - od stworzenia, poprzez realizację i modyfikacje, aż po wygaśnięcie.

Współpraca grupowa

 • Spersonalizowane kokpity managerskie przedstawiające kluczowe elementy prowadzonych projektów,
 • Spersonalizowany kalendarz oraz system powiadomień w wersji osobistej i zespołowej,
 • Funkcjonalność dysku sieciowego - możliwość współdzielenia danych dowolnego typu,
 • Kontrola i wgląd w status realizowanych projektów oraz monitoring dokonanych aktywności związanych z dokumentami,
 • Identyfikacja kompetencji - wyszukiwanie w strukturach organizacji odpowiednich osób w celu ułatwienia sprawnej wymiany wiedzy,
 • Baza wiedzy - możliwość wyszukiwania po zwrotach kluczowych w celu szybszego wydajniejszego wykorzystania zgromadzonej wiedzy,
 • Tworzenie treści za pomocą znanych narzędzi – systemów biurowych, mechanizmów wiki, itp.,
 • Narzędzia umożliwiające prowadzenie dyskusji na temat opracowywanych dokumentów,

Zarządzanie zawartością stron internetowych

 • Alfresco zapewnia bogate środowisko do tworzenia, zarządzania oraz publikacji treści w sieci www.
 • Umożliwia wszystkim pracownikom projektowanie i tworzenie stron internetowych przy użyciu gotowych szablonów i mechanizmu drag-and-drop,
 • Definiowania własnych szablonów,
 • Wersjonowanie tworzonych stron,
 • Podglądu stron przed ich opublikowaniem,
 • Możliwość aktualizacji zawartości stron,
 • Treści mogą być dostarczana do różnych kanałów takich jak ogólnodostępne strony internetowe, wewnętrzne strony marketingowe czy portale extranetowe.