Systemy ERP

Rozwiązanie klasy ERP - Microsoft Dynamics AX odróżnia się od konkurencji intuicyjnością obsługi i łatwością integracji z istniejącymi już w firmie aplikacjami. Ze względu na dużą elastyczność i skalowalność oprogramowania, system Microsoft Dynamics AX rozwija się wraz z Twoją firmą, dlatego możesz być pewien, że będzie on odpowiadać na potrzeby Twojego przedsiębiorstwa także w przyszłości.

System Microsoft Dynamics AX jest kompleksową aplikacją wspierającą zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi przeznaczoną dla średnich i większych przedsiębiorstw, która działa podobnie do i współpracuje ze znajomymi programami firmy Microsoft. System pozwala na zwiększenie produktywności pracowników. System Microsoft Dynamics AX został tak zaprojektowany, aby ułatwić prowadzenie działalności biznesowej w różnych lokalizacjach i krajach. Jest to możliwe dzięki standaryzacji procesów, zapewnieniu wglądu w kondycję całej organizacji. Dzięki temu systemowi możesz mieć pewność, że przyjęte narzędzie zarządzania działalnością spełnia i będzie spełniało potrzeby pracowników oraz wymagania branży i biznesu.

Pomagaj ludziom pracować szybko i rozważnie

W zmiennym świecie biznesu produktywność i efektywność każdego pracownika ma bezpośredni wpływ na wyniki firmy. Znajome, proste narzędzia pozwolą pracownikom na szybszą pracę i podejmowanie odpowiednich, przyszłościowych decyzji.

  • Pozwól ludziom skoncentrować się na biznesie, zamiast zmuszać ich do uczenia się nowych aplikacji. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniu, które wygląda podobnie do innych programów firmy Microsoft.
  • Wydajna praca dzięki intuicyjnemu, dopasowanemu do wykonywanych ról interfejsowi oraz widokowi głównemu użytkownika aplikacji, który pomaga pracownikom w organizacji, ustaleniu priorytetów i dostępie do zadań oraz informacji z jednego okna.
  • Rozszerz zakres podejmowanych decyzji dzięki szybkim, zautomatyzowanym narzędziom do analizy biznesowej i raportowania, które pomogą w analizie danych za pomocą panelowych wskaźników KPI, Microsoft Office Excel, Business Analytics w Microsoft Dynamics AX i Microsoft Office Sharepoint Server.
  • Wygodna praca z danymi systemu Microsoft Dynamics AX bez zamykania programów pakietu Microsoft Office.
  • Trwałe relacje z pracownikami, klientami i partnerami za pomocą zintegrowanych, ujednoliconych narzędzi do komunikacji i współpracy.

Kluczowe funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX

Widoki główne użytkowników

Dostęp do informacji i procesów biznesowych dostosowanych do obowiązków stanowiska pracy użytkownika ułatwia i usprawnia wykonywanie codziennej pracy. Widok główny użytkownika w Microsoft Dynamics AX pokazuje tylko informacje wymagane na danym stanowisku pracy, zależnie od jego roli w organizacji. Dzięki temu pracownicy mogą sprawnie ustawiać priorytety zadań i trafniej podejmować decyzje biznesowe.

Zarządzanie finansami

Możliwość sprawnego zarządzania finansami dzięki szczegółowemu przeglądowi danych finansowych przedsiębiorstwa i elastycznym procesom dostosowanym do modelu biznesowego firmy.

Dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do danych finansowych w całej organizacji, łatwym w obsłudze narzędziom do wyszukiwania danych i rozbudowanym funkcjom analityczno-sprawozdawczym, funkcjonalność ta w Microsoft Dynamics AX może podnieść efektywność zarządzania przychodami, płatnościami, należnościami i przepływami gotówki – umożliwiając wgląd w wyniki finansowe firmy, planowanie strategiczne i podejmowanie trafnych i świadomych decyzji na podstawie wiarygodnych danych.

Handel

System Microsoft Dynamics AX to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia łączność w czasie rzeczywistym w ramach przedsiębiorstwa. Za pomocą modułu Handel systemu Microsoft Dynamics AX można zintegrować procesy sprzedaży i zaopatrzenia z innymi kluczowymi obszarami systemu, takimi jak: logistyka, produkcja, zarządzanie magazynem, finanse, struktura integracji aplikacji, CRM i planowanie główne.

Zarządzanie sprzedażą

Moduł Zarządzanie sprzedażą w systemie Microsoft Dynamics AX zapewnia szczegółowy widok planów sprzedaży i wgląd w kluczowe informacje o operacjach sprzedaży. Dzięki temu rozwiązaniu można przeglądać i analizować działania oraz wydajność poszczególnych pracowników działu sprzedaży, zespołów sprzedawców oraz całej organizacji zajmującej się sprzedażą według wybranych zarejestrowanych wartości.

Analizy biznesowe

Moduł Analizy biznesowe w systemie Microsoft Dynamics AX oferuje funkcje umożliwiające szybkie przekształcanie danych biznesowych w użyteczne informacje, na podstawie których można podejmować strategiczne działania.

Logistyka

Moduł Logistyka w systemie Microsoft Dynamics AX pozwala elastycznie zarządzać zapasami i zaopatrzeniem zgodnie z potrzebami firmy. Dostępne są funkcje obsługujące prognozowanie, klasyfikowanie i śledzenie zapasów, które umożliwiają także efektywne tworzenie specyfikacje BOM i zarządzanie nimi. Informacje wymieniane są z wieloma innymi obszarami funkcjonalnymi systemu, takimi jak produkcja, planowanie główne, handel, finanse i CRM. W rezultacie następuje doskonałe dopasowanie logistyki do pozostałych obszarów działalności firmy.

Alerty

Moduł Alerty pomaga zwiększyć wydajność przepływu pracy i daje użytkownikom możliwość dokładnego monitorowania aktualnych zdarzeń zachodzących w firmie. Zamiast polegać na przypadkowych wiadomościach e-mail lub innych bieżących procesach, osoby w organizacji mogą szybko i łatwo tworzyć reguły alertów, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia o zmianach i zdarzeniach istotnych dla pełnionych przez nich funkcji. Użytkownicy mogą na przykład otrzymywać powiadomienia w przypadku, gdy rekord klienta zostanie utworzony lub usunięty, czas oczekiwania na realizację zamówienia zakupu przekroczy określoną liczbę dni lub zadanie zostanie oznaczone jako zakończone.

Środki Trwałe

Środki trwałe w Microsoft Dynamics AX są rozszerzeniem podstawowego modułu finansowego pozwalającym na szczegółową rejestrację i zarządzanie majątkiem trwałym. Środki trwałe w Microsoft Dynamics AX pozwalają na planowanie, monitorowanie i kontrolę środków trwałych przez cały okres ich użytkowania.

Sprzedaż i marketing

Sprzedaż i marketing w Microsoft Dynamics AX 2009 zapewnia rozbudowane możliwości zintegrowanej obsługi klientów oraz zarządzania sprzedażą i marketingiem, dzięki którym pracownicy firmy mogą nawiązywać nowe i wzmacniać istniejące relacje z klientami, zwiększając sprzedaż.

Automatyzacja marketingu

Moduł Automatyzacja marketingu w systemie Microsoft Dynamics AX zapewnia informacje niezbędne do tworzenia ukierunkowanych, spersonalizowanych kampanii z użyciem wszystkich kanałów komunikacyjnych firmy.

Zarządzanie procesami biznesowymi

Moduł Zarządzanie procesami biznesowymi w systemie Microsoft Dynamics AX zapewnia informacje potrzebne do tworzenia procesów biznesowych i zarządzania nimi dzięki identyfikacji kluczowych czynników wpływających na strategię biznesową firmy.

Sterowanie produkcją

Moduł Sterowanie produkcją w systemie Microsoft DynamicsTM AX umożliwia automatyzację procesów zbierania informacji dotyczących czasu pracy i obecności pracowników oraz danych dotyczących produkcji i projektów, zapewniając dokładny i szczegółowy wgląd w środowisko produkcyjne.

Zarządzanie magazynem

Moduł Zarządzanie magazynem w systemie Microsoft DynamicsTM AX umożliwia elastyczne zarządzanie procesami magazynowymi i ich kontrolowanie, oraz pomaga zoptymalizować te procesy zgodnie z potrzebami firmy. Mając lepszy wgląd w informacje o zapasach i dysponując wydajniejszymi narzędziami zarządzania magazynem, można zwiększyć stopień zadowolenia klientów i zmniejszyć koszty własne.

Strategiczna karta wyników

Moduł Strategiczna karta wyników w systemie Microsoft DynamicsTM AX jest narzędziem umożliwiającym przełożenie wizji i strategii firmy na zintegrowany zestaw miar wydajności i efektywności, obsługiwanych zarówno na poziomie całej organizacji, jak i jej działów, jednostek operacyjnych i poszczególnych pracowników. Strategiczna karta wyników pomaga monitorować i optymalizować wydajność firmy.

Księgowość kosztowa w systemie

Moduł Księgowość kosztowa w systemie Microsoft Dynamics AX jest wewnętrznym narzędziem analizy przepływu kosztów, dzięki któremu można lepiej zrozumieć strukturę kosztów działalności biznesowej. Za pomocą tego modułu można szczegółowo mierzyć wydajność ekonomiczną oraz rentowność operacji i jednostek biznesowych.

Automatyzacja procesu sprzedaży

Moduł Automatyzacja procesu sprzedaży w systemie Microsoft Dynamics AX ułatwia efektywniejsze zarządzanie relacjami z klientami, umożliwiając identyfikowanie potrzeb klientów i podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących sprzedaży i marketingu.

Telemarketing

Moduł Telemarketing w systemie Microsoft Dynamics AX pomaga realizować sprzedaż telefoniczną i działania marketingowe oraz zarządzać nimi za pomocą jednego zintegrowanego rozwiązania.

Zarządzanie serwisem

Moduł umożliwia planowanie, śledzenie i analizowanie operacji serwisowych w celu zmaksymalizowania wydajności, pozwala uzyskać pełny przegląd kosztów i przychodów oraz zwiększyć rentowność operacji serwisowych.

Konstruktor produktów

Moduł Konstruktor produktów w systemie Microsoft DynamicsTM AX upraszcza i przyspiesza proces zamawiania, planowania i produkcji produktów niestandardowych, dzięki czemu można uzyskać więcej zamówień i zwiększyć lojalność klientów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Moduł Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie Microsoft Dynamics AX zapewnia dokładniejszy wgląd w informacje o stanie poszczególnych pracowników, przegląd całej firmy oraz strategiczne narzędzia niezbędne do zbudowania zespołu pracowników, od których zależy realizacja celów biznesowych.

Produkcja

Moduł Produkcja w systemie Microsoft DynamicsTM AX umożliwia wgląd w czasie rzeczywistym w informacje dotyczące produkcji, pomagając zwiększyć efektywność i rentowność produkcji oraz zredukować koszty ogólne.