Zarządzanie Magazynem

Moduł Zarządzanie magazynem w systemie Microsoft DynamicsTM AX umożliwia elastyczne zarządzanie procesami magazynowymi i ich kontrolowanie, oraz pomaga zoptymalizować te procesy zgodnie z potrzebami firmy. Mając lepszy wgląd w informacje o zapasach i dysponując wydajniejszymi narzędziami zarządzania magazynem, można zwiększyć stopień zadowolenia klientów i zmniejszyć koszty własne.

Korzyści:

  • Zwiększenie efektywności i dokładności zarządzania magazynem dzięki optymalizacji układu magazynu
  • Lepsza obsługa klientów dzięki pełnemu przeglądowi informacji o zapasach
  • Usprawnienie procesów magazynowych w celu zmniejszenia kosztów
  • Obsługa technologii identyfikacji radiowej (RFID) umożliwiającej identyfikowanie i oznaczanie poszczególnych towarów

Dedykowane dostosowania

Obsługa Urządzeń Mobilnych (czytników kodów kreskowych, RFID, kolektorów danych)
Aplikacja AMF (AX Mobile Framework) udostępnia wszystkie funkcje systemu Microsoft Dynamics AX niezbędne do obsługi i rejestracji czynności produkcyjnych i magazynowych na ekranie terminala przenośnego.

Charakterystyka Modułu Zarządzanie Magazynem

w Microsoft Dynamics AX

Optymalizacja układu magazynu

Funkcje modułu Zarządzanie magazynem pozwalają w elastyczny sposób definiować układ magazynu i dopasowywać go do zmieniających się potrzeb, a tym samym maksymalizować efektywność procesów magazynowych. Możliwe jest określenie obszarów magazynowania o wysokim i niskim priorytecie w celu zapewnienia optymalnego rozmieszczania towarów, a także blokowanie lokalizacji w celu ograniczenia ruchu towarów. Podzielenie magazynu na strefy pozwoli uwzględniać różne wymagania dotyczące przechowywania, takie jak wymagania dotyczące temperatury lub wielkość obrotów różnymi towarami. Lokalizacje magazynowe można określać na pięciu poziomach: magazynu, korytarza, regału, półki i pojemnika. Każdą lokalizację można zdefiniować przy użyciu parametrów, takich jak powierzchnia czy typ palety. Sposób przechowywania towarów może być kontrolowany na podstawie wstępnie zdefiniowanych reguł dotyczących lokalizacji. Można także elastycznie zarządzać składowaniem towarów.

Zwiększenie stopnia zadowolenia klientów

Dzięki rejestrowaniu towarów w momencie dostarczenia ich do magazynu, są one widoczne w systemie jeszcze przed ulokowaniem w magazynie. Podczas wprowadzania zamówień sprzedaży można rezerwować towary dla klientów, uwzględniając towary z określonej lokalizacji lub partii. Te rezerwacje są rozpoznawane przez wszystkie funkcje w systemie Microsoft Dynamics AX, takie jak inwentaryzacje, planowanie produkcji i inne, aby zapewnić zaspakajanie zapotrzebowań klientów.

Dostęp do pełnego przeglądu informacji o zapasach

Aby śledzić towary wewnątrz firmy i w łańcuchu dostaw, można je automatycznie oznaczać przy użyciu numeru wymiaru magazynowania połączonego z wysyłkami i dostawami. W celu zapewnienia lepszego śledzenia moduł Zarządzanie magazynem pozwala tworzyć dowolną potrzebną liczbę numerów seryjnych i numerów partii na potrzeby numerowania towarów.
Przy użyciu wymiarów magazynowania można określić dokładną lokalizację konkretnego towaru w magazynie. Wymiary magazynowania mogą zawierać informacje dotyczące numeru partii magazynowej, lokalizacji, identyfikatora palety, numeru seryjnego i znaczników RFID. Wymiary magazynowania są również wszechstronnym narzędziem umożliwiającym śledzenie numerów seryjnych i numerów partii, a tym samym zapewniającym przejrzyste zestawienie informacji o towarach w magazynie.

Zwiększenie efektywności i dokładności zarządzania magazynem

Moduł Zarządzanie magazynem pomaga efektywnie alokować powierzchnię magazynu dzięki automatycznej identyfikacji optymalnych lokalizacji składowania na podstawie właściwości zapasów (towarów) i stref magazynu. Dane dotyczące wszystkich działań w magazynie są rejestrowane w dziennikach, dzięki czemu można zawsze odtworzyć kompletną historię operacji i identyfikatorów towarów, korzystając z funkcji śledzenia zmian. Zastosowanie kodów kreskowych lub technologii RFID pozwala zwiększyć szybkość procesów pobierania i odkładania zapasów do magazynu, a dane dotyczące tych procesów są dokładniejsze.
Możliwe jest również określanie najbardziej logicznej kolejności lokalizacji pobierania, a tym samym optymalizowanie marszrut pobierania i skracanie czasów realizacji zamówień odbiorców. Marszruty pobierania są alokowane na podstawie parametrów, takich jak strefy czy wysokość lokalizacji. W jednej marszrucie można uwzględnić klika zleceń, aby zapewnić lepsze wykorzystanie ładowności palet i dalsze zwiększenie efektywności procesów magazynowych. Szczegółowy wgląd w możliwe lokalizacje pobrania dla każdej wysyłki pozwala przyspieszyć procesy pobierania i pakowania. Za pomocą wcześniejszych powiadomień o wysyłce można z wyprzedzeniem zawiadamiać odbiorcę o dostawie, którą wkrótce otrzyma. Ponadto można poprawić ogólną efektywność obsługi transferów, używając funkcji śledzenia czasów realizacji i śledzenia zapasów, a nawet uwzględniając listy przewozowe podczas przenoszenia zapasów między magazynami.